Zaloguj się do Stempla, aby otrzymać hasło jednorazowe

Wszystkie badania przeprowadzane przez Międzynarodowy Instytut Ankiet są anonimowe. Udzielane odpowiedzi są zapisywane w bazie danych odrębnie od uczestników, w losowej kolejności uniemożliwiającej ich zestawienie z publicznie znaną kolejnością udziału w badaniach.